Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Za początek działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (GBS Bank) można przypisać rok 1947r., kiedy to grupa pionierów-osadników wystąpiła z inicjatywą utworzenia w Barlinku instytucji oszczędnościowo-pożyczkowej. Działania ich ukoronowane zostały 26 czerwca 1947r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałczu.

W 1989r. działalność operacyjną rozpoczęło 9 wyodrębnionych ze struktur NBP, banków komercyjnych, m.in.: Bank Gdański, Bank Śląski, Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Zachodni czy Bank Przemysłowo-Handlowy.

24 czerwca 2009 r. podpisano umowę zrzeszającą GBS Bank z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, który zrzesza największą grupę banków spółdzielczych w Polsce.

W  lipcu 2011r. GBS zadebiutował na Rynku Obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: GBS Bank
ul. Strzelecka 2, 74–320 Barlinek
Dane kontaktowe: tel. : (+48 95) 74 60 400
faks: (+48 95) 74 60 411
e – mail: bank@gbsbank.pl
Dane Banku:
NIP: 5970000109
REGON: 000507868
Kapitał zakładowy: brak danych
Skład Zarządu:
 • Zbigniew Wielgosz – Prezes Zarządu
 • Wiktor Lachowicz – Wiceprezes 
 • Bożena Głogowska – Wiceprezes
 • Grażyna Lendzion – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
 • Olga Matkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Jan Soliński Zastępca – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Stanisława Bednarska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Eugeniusz Bilski – Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Łukin – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Hajdasz – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Klimaniec – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Maciąg – Członek Rady Nadzorczej
 • Władysław Horbacz  -Członek Rady Nadzorczej
 • Henryk Stelmach – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Wardawa – Członek Rady Nadzorczej
 • Marian Trędowski – Członek Rady Nadzorczej 
Numer KRS: 0000080865
Akcjonariat: brak danych
Oferta GBS Banku :
Firmy i instytucje:
 • rachunki/konta
 • kredyty
 • lokaty
 • ubezpieczenia
 • karty płatnicze
 • inwestycje
 • produkty elektroniczne
Klienci indywidualni:
 • rachunki / konta
 • kredyty
 • lokaty
 • ubezpieczenia
 • karty płatnicze
 • inwestycje
 • produkty elektroniczne 
 • usługi
Rolnicy:  

 • rachunki / konta
 • kredyty
 • lokaty
 • ubezpieczenia
 • karty płatnicze
 • inwestycje
 • produkty elektroniczne