Bank Pekao Indywidualne doradztwo

Bankowość Osobista Premium dedykowana rodzinom deklarujących średniomiesięczne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości co najmniej 7500 PLN, lub których średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w Banku oraz w Grupie Kapitałowej Pekao SA wynosi co najmniej 50 000 PLN.

W ramach usługi Indywidualnego doradztwa klient otrzymuje od Banku Pekao:

  • obsługę i wsparcie certyfikowanego Doradcy Osobistego Premium
  • obsługę w wydzielonych strefach, w placówkach Banku, zapewniających poufność przeprowadzanych rozmów i realizowanych transakcji
  • priorytetową obsługę telefoniczną
  • kompleksową ofertę produktów i usług Banku oraz Grupy Kapitałowej Pekao SA, w tym propozycje dostępne wyłącznie dla Klientów Bankowości Osobistej Premium
  • unikalny model planowania inwestycyjnego – Nawigator Inwestycyjny
  • elastyczne procedury oraz możliwość indywidualnego uzgadniania warunków transakcji
  • dedykowane oferty Premium w ramach Programu Rabatowego ” Płać kartą, bo warto!”
  • zarządzanie finansami poprzez nowoczesny system bankowości elektronicznej Pekao24
  • opiekę Osobistego Asystenta (Concierge) dla posiadaczy Eurokont Premium i Premium Plus
  • bogaty pakiet bezpłatnych Ubezpieczeń Assistance do Eurokont Premium i Premium Plus obejmujący