Bank BPH transakcje skarbowe – DealingNet

DealingNet:

  • platforma walutowa umożliwiająca wymianę walut przez Internet
  • usługa dostępna jest w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet
  • oferta skierowana jest głównie do eksporterów i importerów oraz tych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji wymiany waluty i poszukują możliwości zmniejszenia kosztów tych operacji
  • platforma umożliwia dokonywanie wymiany walut po kursach ustalonych na podstawie kwotowań międzybankowego rynku walutowego
  • możliwość lokowania on-line nadwyżek finansowych po stawkach z rynku międzybankowego 
  • możliwość monitorowania zmieniających się na rynku walutowym kursów walut i dzięki temu wybór odpowiedniego momentu zawarcia transakcji
  • dostęp do wysokiej jakości aktualnych informacji o sytuacji na rynkach finansowych dzięki publikowanym danym makroekonomicznym oraz raportom i analizom rynkowym przygotowywanym przez ekonomistów Banku BPH)
  • możliwość śledzenia zawartych transakcji i przepływów finansowych na rachunkach