Bank Pekao finansowanie potrzeb klienta

Pożyczki gotówkowe:

 • Pożyczka Ekspresowa Premium:
  – minimum formalności
  – szybka decyzja kredytowa
  – pożyczka udzielana na dowolny cel
  – okres spłaty od 1 roku do 6 lat
  – kwota pożyczki: do 100 000 PLN bez zabezpieczeń, a z zabezpieczeniem do 200 000 PLN
  – ubezpieczenie spłaty na życzenie klienta
  – prowizja 0%
  – oprocentowanie zmienne, ustalane indywidualnie
  – raty równe lub malejące
 • Pożyczka w Eurokoncie:
  – odnawialna linia kredytowa – każdy wpływ na konto osobiste powoduje odnowienie limitu o kwotę wpływu
  – odsetki liczone od wysokości wykorzystanej kwoty
  – minimum formalności
  – umowa zawierana na okres 12 miesięcy, a w przypadku prawidłowej obsługi pożyczki – automatyczna prolongata umowy na kolejny okres
  – maksymalna wysokość limitu pożyczki: 40 000 PLN (15 000 PLN przy dochodach miesięcznych poniżej 9 000 PLN)

Finansowanie inwestycji:

 • Kredyt na zakup akcji w obrocie pierwotnym:
  – kredyt przeznaczony na zakup akcji za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) lub Domu Maklerskiego Pekao (DM) w obrocie pierwotnym, gdy Bank lub CDM/ DM jest oferującym lub członkiem konsorcjum dystrybuującego akcje
  – kredyt udzielany na zlecenie zakupu akcji na GPW lub zapis na akcje, gdy sprzedaż odbywa się w drodze subskrypcji
  – kredyt przyznawany na okres 6 miesięcy
  – wysokość kredytu ustalana jest dla każdej edycji kredytu, jako krotność wartości wkładu własnego, nie więcej niż 4 000 000 PLN
  – oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M i negocjowane indywidualnie
 • Linia kredytowa na zakup instrumentów finansowych (Kredyt Hossa Nowa):
  – linia kredytowa przeznaczona na zakup papierów wartościowych za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) lub Domu Maklerskiego Pekao (DM) w publicznym obrocie wtórnym
  – oprocentowanie zależne od stawki WIBOR dla terminu 1-miesięcznego i negocjowanej marży
  – prowizja, zależna od kwoty kredytu
  – limit kredytowy do 4.000.000 PLN do 150% wartości portfela inwestycyjnego
  – odnawianie kredytu przy każdej spłacie do wysokości przyznanego limitu
  – możliwość prolongowania umowy kredytowej na kolejne 12 miesięcy

Kredyt mieszkaniowy Premium Plus:

 • kredyt przeznaczony dla osób, których dochody netto wynoszą minimum 7 500 zł indywidualnie lub łącznie na gospodarstwo domowe lub osób, które skorzystają z kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao SA w wysokości min. 300 tys. zł oraz wszystkich Klientów Bankowości Osobistej Premium
 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości
 • raty równe lub malejące
 • uproszczona wycena nieruchomości dla kredytów do 300 tys. zł
 • okres kredytowania do 30 lat
 • możliwość zawieszenia spłat, łącznie nawet na 12 miesięcy
 • bezpłatna promesa ważna 60 dni
 • Eurokonto Premium Plus