Bank Zachodni WBK fundusze inwestycyjne ARKA

Bank Zachodni BZ WBK oferuje swoim klientom fundusze inwestycyjne przy współpracy BZ WBK TFI.

W ofercie funduszy inwestycyjnych znajdują się produkty:

  • Fundusz Arka BZ WBK FIO
  • Arka Optima
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
  • Systematyczne Oszczędzanie
  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)