Bank Pekao finansowanie potrzeb

Kredyty mieszkaniowe:

 • kredyty udzielane przy minimum formalności
 • możliwość wyboru waluty, rodzaju oprocentowania oraz sposobu spłaty
 • kredyt udzielany na:
  – zakup lub budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  – nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  – przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  – remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania
  – adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe
  – zakup działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego i dokończenie tej budowy
  – wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  – nabycie działki budowlanej
  – zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową
  – zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca parkingowego

Pożyczka ekspresowa:

 • pożyczka ekspresowa to forma szybkiego kredytu
 • pożyczka udzielana na dowolny cel
 • możliwość wyboru formy zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie środkami zainwestowanymi już w Banku Pekao, co powoduje, że lokowany kapitał pracuje podwójnie
 • minimum formalności
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość uzyskania rocznej karencji w spłacie  

Finansowanie inwestycji:

 • Kredyt na zakup akcji– przeznaczony jest na zakup akcji w obrocie pierwotnym za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. lub Domu Maklerskiego Pekao, gdy Bank lub dom maklerski jest oferującym lub członkiem konsorcjum oferującego lub dystrybuującego akcje.
 • Linia kredytowa na zakup instrumentów finansowych – jest to odnawialna linia kredytowa na zakup instrumentów finansowych za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. lub Domu Maklerskiego Pekao w publicznym obrocie wtórnym. Okres kredytowania trwa do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.