ING Bank Śląski SIMP Deposit

Jednym z wymogów stawianych JST przez ustawę Prawo zamówień publicznych jest konieczność naliczenia i wypłaty odsetek od kwoty zwracanego oferentowi wadium oraz potrącenie kosztów wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym wadium było przechowywane. Z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego ING Bank Śląski przygotował produkt, który pozwala zarządzać depozytami, kaucjami i wadiami wpłacanymi na rzecz JST.

SIMP Deposit pozwala na zaawansowane zarządzanie kwotami depozytów, kaucji lub wadiów. Jest systemem służącym identyfikacji wpłat, ich automatycznemu księgowaniu oraz naliczaniu kosztów i wymaganych prawem odsetek. Jest to specjalistyczny produkt przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. SIMP Deposit współpracuje z informatycznymi systemami przetargowymi oraz z systemami finansowo – księgowymi.