Bank Millennium Konta Biznes

Konto Biznes:

 • konto prowadzone w walucie PLN
 • konto dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, których roczne przychody netto nie przekraczają 5 mln zł.
 • brak opłat za otwarcie konta
 • bezpłatne przelewy przez internet do ZUS-u i urzędów skarbowych
 • brak opłat za zdefiniowanie zlecenia stałego i płatności za rachunki
 • bezpłatne przelewy na inne rachunki Millennium i 1 zł za przelewy na rachunki do innych banków przez Internet
 • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Millennium
 • możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności za towary i usługi dzięki kartom obciążeniowym (Millennium VISA Executive Silver, Millennium VISA Executive Gold, Millennium MasterCard Corporate) i karcie debetowej (Millennium VISA Executive Electron)
 • możliwość dokonywania przelewów krajowych, zagranicznych, transgranicznych oraz w systemie SEPA
 • dostęp do produktów kredytowych i lokat biznesowych
 • dostęp do informacji o operacjach dokonanych na koncie, dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej bądź elektronicznej

Konto Biznes Start:

 • konto stworzone dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy
 • brak opłat za otwarcie konta
 • brak opłat za prowadzenie rachunku bieżącego przez 18 miesięcy
 • bezprowizyjne przelewy w PLN za pośrednictwem internetowego systemu Millenet przez 18 miesięcy
 • bezpłatne przelewy przez internet do ZUS-u i urzędów skarbowych
 • darmowe przelewy na inne rachunki Millennium przez Internet
 • brak opłat za zdefiniowanie zlecenia stałego i zdefiniowanie płatności za rachunki
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki z bankomatów Millennium
 • brak opłat za wydanie oraz za użytkowanie karty debetowej Millennium VISA Executive Electron przez 18 miesięcy
 • możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności za towary i usługi dzięki kartom obciążeniowym (Millennium VISA Executive Silver, Millennium VISA Executive Gold, Millennium MasterCard Corporate)
 • dostęp do Lokat Biznesowych, produktów kredytowych
 • możliwość dokonywania przelewów krajowych, zagranicznych i transgranicznych oraz w systemie SEPA
 • możliwość otrzymywania czeków
 • dostęp do informacji o operacjach dokonanych na koncie, oraz o innych produktach bankowych dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej bądź elektronicznej

Konto Biznes Profesja:

 • konto dla osób wykonujących wolny zawód
 • bezpłatne prowadzenie rachunku bieżącego przez 12 miesięcy
 • brak opłat za otwarcie konta
 • darmowe przelewy w PLN za pośrednictwem internetowego systemu Millenet przez 12 miesięcy
 • darmowe przelewy w PLN za pośrednictwem TeleMillennium przez 12 miesięcy
 • bezpłatne przelewy do ZUS-u i urzędów skarbowych przez Internet
 • bezpłatne przelewy na inne rachunki Millennium przez Internet
 • brak opłat za zdefiniowanie zlecenia stałego i zdefiniowanie płatności za rachunki
 • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Millennium
 • brak opłat za wydanie oraz za użytkowanie karty debetowej Millennium VISA Executive Electron przez 12 miesięcy
 • możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności za towary i usługi dzięki kartom obciążeniowym (Millennium VISA Executive Silver, Millennium VISA Executive Gold, Millennium MasterCard Corporate)
 • dostęp do produktów kredytowych oraz Lokat Biznesowych
 • możliwość dokonywania przelewów krajowych, zagranicznych, transgranicznych oraz w systemie SEPA
 • możliwość otrzymywania czeków
 • comiesięczny wyciąg z rachunku w formie papierowej bądź elektronicznej

Konto Biznes Trade:

 • konto złotówkowe dla posiadaczy Karty Klienta MAKRO prowadzących działalność gospodarczą, których roczne przychody netto nie przekraczają 5 mln zł.
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
 • bezpłatne przelewy krajowe przez Internet
 • brak opłat za wpłaty gotówki w formie otwartej w oddziałach Banku
 • bezpłatne przelewy do ZUS-u i urzędów skarbowych przez Internet
 • brak opłat za zdefiniowanie zlecenia stałego i płatności za rachunki
 • bezpłatne przelewy na inne rachunki w Banku Millennium
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów Millennium
 • bezpłatnie wydawana karta debetowa Makro MasterCard Biznes
 • brak prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
 • brak odsetek za pierwsze 7 dni zadłużenia kredytowego w rachunku bieżącym
 • dostęp do lokat biznesowych oraz produktów kredytowych
 • możliwość dokonywania przelewów krajowych, zagranicznych, transgranicznych oraz w systemie SEPA
 • dostęp do informacji o operacjach dokonanych na koncie, oraz o innych produktach bankowych dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej bądź elektronicznej

Rachunek Biznes w walucie obcej:

 • rachunek dodatkowy do Konta Biznes, Konta Biznes Start lub Konta Biznes Profesja
 • rachunek dostępny w USD, EUR, GBP i CHF
 • bezpłatne przelewy internetowe na inne rachunki Millennium
 • brak opłat za zdefiniowanie zlecenia stałego i zdefiniowanie płatności za rachunki
 • brak opłat za otwarcie rachunku przez rezydenta RP
 • możliwość dokonywania przelewów krajowych i zagranicznych
 • możliwość skorzystania z finansowania działalności w postaci linii kredytowej w rachunku
 • dostęp do informacji o operacjach dokonanych na koncie, oraz o innych produktach bankowych dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej bądź elektronicznej