Bank Millennium kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy:

 • kredyt udzielany na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu 
 • możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu 
 • minimalna kwota kredytu: 20 000 złotych
 • maksymalna kwota kredytu: do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • maksymalna wysokość kredytu zależy od dochodów kredytobiorcy
 • okres kredytowania: od 6 do 35 lat
 • kredyt udzielany w walucie PLN
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • kredyt spłacany w ratach miesięcznych równych lub malejących
 • możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku, tzw. wakacje kredytowe
 • 24-miesięczna karencja – możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • kredyt ze zmiennym oprocentowaniem
 • prowizja bankowa za udzielenie kredytu: 1%
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu