Bank Millennium kredyt w rachunku bieżącym dla firm

Kredyt w rachunku bieżącym w PLN:

 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • możliwość skorzystania ze środków w ramach limitu przez okres do 12 miesięcy
 • odsetki od wykorzystanej części limitu spłacane są co miesiąc
 • oprocentowanie zmienne przez cały okres kredytowania
 • odnawialny limit – każdy wpływ na rachunek bieżący powoduje automatycznie zmniejszenie zadłużenia
 • możliwość przeniesienia limitu w rachunku z innego banku
 • dostęp do środków za pomocą karty Millennium VISA Executive Electron
 • pełne informacje o spłacanym kredycie dostępne w comiesięcznym wyciągu z rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym w walutach obcych:

 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • kredyt udzielany w walucie: EUR, USD, CHF, GBP
 • możliwość korzystania ze środków w ramach limitu w okresie do 12 miesięcy
 • zmienne oprocentowania oparte na stawkach LIBOR dla USD, CHF i GBP lub EURIBOR dla EUR
 • limit odnawialny – każdy wpływ na rachunek bieżący powoduje automatyczne zmniejszenie zadłużenia
 • możliwość przeniesienia limitu w rachunku z innego banku
 • informacje o spłacanym kredycie dostępne w comiesięcznym wyciągu z rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla klientów MAKRO:

 • uproszczona procedura przyznawania kredytu dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy
 • kredyt przyznawany na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres
 • brak prowizji za udzielenie kredytu
 • limit do 30 000 PLN
 • nie wymagane zaświadczenia z ZUS i US
 • miesięczna spłata odsetek
 • brak odsetek, gdy kredyt wykorzystywany jest przez nie więcej niż 7 dowolnych dni w miesiącu rozliczeniowym
 • każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystania kredytu
 • możliwość zaliczenia odsetek i prowizji do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej