Bank Millennium strefa szybkiego finansowania

Strefa szybkiego finansowania:

 • Strefa Szybkiego Finansowania skierowana jest do firm, które generują dodatni wynik finansowy
 • w ramach oferty Bank Millennium proponuje:
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – kredyt rewolwingowy
  – kredyt obrotowy
  – gwarancja przetargowa
 • produkty dostępne w polskich złotych
 • kredyt lub gwarancja przetargowa udzielana do kwoty 1,2 mln PLN
 • maksymalna kwota finansowania uzależniona od wyników i potrzeb kredytowych firmy
 • nie wymagane zabezpieczenia
 • produkty udzielane na okres do 12 miesięcy