Bank Millennium kredyt hipoteczny biznes

Kredyt Hipoteczny Biznes:

 • kredyt umożliwia finansowanie nieruchomości komercyjnych
 • minimalna kwota kredytu: 50 tys. PLN
 • maksymalna kwota kredytu: 2 mln PLN
 • kredyt udzielany do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • maksymalna wysokość kredytu zależy od dochodów kredytobiorcy
 • okres kredytowania – od 5 do 20 lat
 • kredyt udzielany w złotych polskich
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu
 • możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu
 • kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach
 • kredyt spłacany w ratach miesięcznych równych lub malejących
 • możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na jeden miesiąc w roku
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 5 lat kredytowania
 • zmienne oprocentowanie kredytu
 • prowizja bankowa za udzielenie kredytu: 2%