Bank Millennium konta osobiste Prestige

Konto osobiste Prestige:

 • konto otwierane bezpłatnie, służące do rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • konto prowadzone w PLN
 • indywidualnie ustalane limity zadłużenia
 • zmienna stopa procentowa
 • dostęp do środków na rachunku za pośrednictwem karty debetowej Millennium VISA Prestige i sieci bankomatów
 • dostęp do kart kredytowych:
  – Millennium American Express Gold
  – Millennium VISA Gold
  – Millennium MasterCard Gold
  – Millennium VISA Platinum 
 • możliwość realizacji zleceń przez osobistego Doradcę Klienta Prestige i Linię Prestige

Konto osobiste Prestige Junior:

 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osoby w przedziale wiekowym 0-18 lat, której Przedstawiciel Ustawowy posiada Konto Osobiste Prestige w PLN
 • konto prowadzone w PLN
 • dostęp do lokat i rachunków oszczędnościowych
 • karta debetowa Millennium VISA Prestige dodawana bezpłatnie do konta wraz z ubezpieczeniem
 • dostęp do kart kredytowych
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem Doradcy Klienta Prestige, Linii Prestige lubMillenet
 • możliwość dokonywania bezpłatnych przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w PLN
 • bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • bezpłatne usługi MilleSMS i PakietySMS
 • bezpłatne definiowanie i modyfikacja płatności za rachunki
 • bezpłatne czeki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej:

 • rachunek przygotowany dla klientów Prestige, służacy do rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • rachunek otwierany bezpłatnie, prowadzony w USD, EUR, GBP i CHF
 • dostęp do produktów kredytowych, depozytowych, inwestycyjnych i bank assurance
 • bezpłatny dostęp do rachunku za pośrednictwem Doradcy Klienta Prestige, Linii Prestige lub Millenet
 • bezpłatne definiowanie i modyfikacja płatności za rachunki
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne między rachunkami w Banku Millennium
 • oprocentowanie rachunku naliczane jest wraz ze wzrostem salda, miesięczna kapitalizacja odsetek