ING Bank Śląski kredyt w rachunku brokerskim

Oferowany przez ING Bank Śląski kredyt w rachunku brokerskim, skierowany jest do osób posiadających rachunek inwestycyjny w ING Securities. Kredyt udzielany na zakup papierów wartościowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Warunki kredytu w rachunku brokerskim w ING Banku Śląskim:

  • kredyt udzielany w formie linii kredytowej – możliwość wielokrotnej spłaty i wykorzystania kredytu w okresie trwania umowy, dzięki czemu odsetki płaci się tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu
  • kredyt udzielany od kwoty: 10 000 zł. do 10.000.000 zł.
  • maksymalna kwota kredytu: 250% środków własnych zdeponowanych na rachunku i mogących stanowić zabezpieczenie kredytu
  • okres spłaty kredytu: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące