ING Bank Śląski produkty systematycznego inwestowania

 • Program Systematycznego Inwestowania Kumulacja to pięcioletni program, w którym można bez opłat dystrybucyjnych inwestować długoterminowo w wybrane subfundusze ING Parasol FIO:

  – ING Subfundusz Gotówkowy
  – ING Subfundusz Obligacji
  – ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90
  – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  – ING Subfundusz Zrównoważony
  – ING Subfundusz Akcji
  – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych
  – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych
  – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
  – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
  – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek
  – ING Subfundusz Selektywny

 • Bezpieczna przyszłość to indywidualne ubezpieczenie na życie. Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową i gromadzenie kapitału na przyszłość. Wpłacana składka dzielona jest na część inwestycyjną i ochronną.

  – minimalna miesięczna składka: 150 zł
  – okres ubezpieczenia wynosi od 5 do 25 lat
  – możliwość dokonywania wpłat składek dodatkowych w wysokości od 500 zł,
  – możliwość zawieszenia opłacania składek nawet na 6 miesięcy raz na 5 lat,
  – możliwość przekształcenia umowy w umowę ubezpieczenia bezskładkowego,
  – możliwość dokonywania wypłaty w trakcie trwania umowy bez dodatkowych kosztów po upływie 2 lat trwania polisy