Bank Pekao umowa zintegrowana

Umowa Zintegrowana jest ofertą skierowaną do klientów korporacyjnych, umożliwiającą korzystanie z wielu usług finansowych poprzez system bankowości internetowej PekaoBIZNES24 na podstawie jednej umowy. Umowa Zintegrowana integruje wybrane usługi finansowe na poziomie sprzedaży i zarządzania.
 

W ramach Umowy dostępne są: rachunki bankowe, lokaty terminowe, system bankowości internetowej PekaoBIZNES24, karty płatnicze, usługa Pekao Płace, transakcje kasowe i pochodne, Polecenie Zapłaty, Autowypłata, usługa Pekao Collect.

Pakiet Silver:

 • Pakiet Silver to Umowa Zintegrowana w wariancie podstawowym
 • pakiet stanowi podstawę otwarcia rachunku bankowego oraz daje możliwość korzystania w ramach jednej umowy, z następujących produktów i usług bankowych:
  – kolejnych rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych, standardowych i negocjowanych lokat terminowych) w złotych i walutach wymienialnych,
  – rozliczeń krajowych i w obrocie dewizowym (zagranicznym) z możliwością zastosowania standardowego lub indywidualnego kursu wymiany walut,
  – systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24,
  – kart płatniczych dla klientów korporacyjnych,
  – usługi Pekao Płace

Pakiet Gold:

 • Pakiet Gold to Umowa Zintegrowana w wariancie rozszerzonym
 • pakiet stanowi podstawę otwarcia rachunku bankowego oraz daje możliwość korzystania, bez konieczności zawierania dodatkowych umów, z następujących produktów i usług bankowych:
  – kolejnych rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych, standardowych i negocjowanych lokat terminowych) w złotych i walutach wymienialnych
  – rozliczeń krajowych i w obrocie dewizowym (zagranicznym) z możliwością zastosowania standardowego lub indywidualnego kursu wymiany walut
  – systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24
  – kart płatniczych dla Klientów korporacyjnych
  – usługi Pekao Płace
  – transakcji kasowych

Projekt Platinum:

 • Projekt Platinum to Umowa Zintegrowana w wariancie najszerszym
 • projekt stanowi podstawę otwarcia rachunku bankowego oraz daje możliwość korzystania, bez konieczności zawierania dodatkowych umów, z następujących produktów i usług bankowych:
  – kolejnych rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych, lokat terminowych) w złotych i walutach wymienialnych
  -rozliczeń krajowych i w obrocie dewizowym (zagranicznym) z możliwością zastosowania standardowego lub indywidualnego kursu wymiany walut
  – systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24
  – kart płatniczych dla Klientów korporacyjnych
  – usługi Pekao Płace
  – transakcji kasowych
  – transakcji pochodnych