Bank Millennium linia wieloproduktowa

Linia wieloproduktowa:

  • Linia wieloproduktowa to globalny limit kredytowy do wykorzystania poprzez kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, linia na gwarancje, poręczenia i akredytywy, karty obciążeniowe
  • linia pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy poprzez różne instrumenty, na podstawie jednego wniosku i jednej umowy określającej warunki wykorzystania wielu produktów kredytowych
  • możliwość optymalnego wykorzystania przyznanego limitu kredytowego, w zależności od bieżących potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
  • wykorzystanie środków z produktu możliwe jest do kwoty globalnego limitu, suma wykorzystań poszczególnych produktów nie może przekroczyć globalnego limitu.
  • brak konieczności utrzymywania środków w gotowości, jak w przypadku osobnych umów na każdy produkt
  • elastyczne zarządzanie środkami przeznaczonymi na finansowanie bieżącej działalności
  • maksymalny okres obowiązywania globalnego limitu: 12 miesięcy
  • globalny limit udzielany jest w złotych
  • wykorzystanie limitu może nastąpić w różnych walutach wymienialnych