Bank Pekao lokaty dla klientów korporacyjnych

Lokata terminowa przeznaczona jest zarówno dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych, w celu gromadzenia wolnych środków firmy. W ofercie Banku Pekao klienci korporacyjny mogą skorzystać z następujących lokat:

 • Lokaty terminowe w PLN:
  – okresy lokowania środków: 1, 2, 3 tygodnie lub 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy
  – oprocentowanie stałe dla lokat od 1 tyg. do 1 miesiąca, natomiast zmienne dla pozostałych lokat
  – odsetki naliczane na koniec okresu zadeklarowanego w przypadku lokat na okresy do 12 miesięcy włącznie, natomiast  dla pozostałych lokat na koniec 3 miesięcznego okresu obrachunkowego
  – lokata o zmiennym oprocentowaniu może być automatycznie odnowiona na kolejne okresy
  – lokaty o stałym oprocentowaniu nie mogą być odnawiane automatyczne
  – minimalna kwota lokaty wynosi 2,5 tys. PLN
 • Lokaty terminowe w walutach:
  – okresy lokowania środków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12 miesięcy oraz 3, 4, 5, 6, 12, 24 i 36 miesięcy
  – lokaty prowadzone w EUR, USD, GBP, CHF
  – minimalna kwota lokaty: 5 tys. EUR, 5 tys. USD, 7 tys. GBP, 8 tys. CHF.
  – oprocentowanie stałe dla lokat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12 miesięcznych
  – dla lokat 3, 4, 5, 6, 12, 24 i 36 miesięcy – oprocentowanie zmienne, automatycznie odnawialne
 • Lokaty overnight:
  – lokaty przyjmowane na okres jednego dnia roboczego (z wyjątkiem sobót), będącego dniem otwarcia lokaty lub na okres obejmujący dzień otwarcia lokaty i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy oraz sobotę – jeżeli dniem otwarcia lokaty jest piątek lub dzień roboczy poprzedzający dzień/dni ustawowo wolne od pracy
  – stałe oprocentowanie lokaty
  – lokaty dostępne: w PLN, EUR, USD
 • Lokaty prowadzone na indywidualnych zasadach:
  – lokaty otwierane na okres od 2 do 365 dni włącznie.
  – waluta:PLN, EUR, USD, GBP i CHF
  – minimalna kwota lokat w PLN 50 tys.
  – stałe lub zmienne oprocentowanie negocjowane indywidualnie z klientem

Lokata negocjowana:

 • zapewnia klientowi korporacyjnemu wyższe oprocentowanie niż na rachunku bieżącym czy na standardowych lokatach terminowych
 • lokata negocjowana indywidualnie z pracownikami Banku Pekao
 • terminy zapadalności wahają się od 1 do 365 dni
 • minimalne kwoty zawarcia lokaty negocjowanej: 300 tys PLN, 75 tys USD, 75 tys EUR lub 30 tys GBP