ING Bank Śląski rachunki bankowe dla samorządów

Rachunek bankowy w ING Banku Śląskim umożliwia korzystanie z produktów i usług bankowych oferowanych jednostkom samorządu terytorialnego. Na rachunku można przechowywać środki finansowe, zarządzać płynnością, przeprowadzać rozliczenia pieniężne związane z działalnością JST.

Obok podstawowego rachunku bankowego, ING Bank Śląski oferuje samorządom rachunek płacowy, służący wyłącznie do realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników. Rachunek pozwala na zachowanie pełnej poufności informacji na temat płac. Płatności płacowe są realizowane po zasileniu rachunku płacowego zbiorczą kwotą przeznaczoną na wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym. Zasilenie rachunku dokonywane jest automatycznie z rachunku podstawowego w momencie zainicjowania przelewów płacowych.