PKO Bank Polski depozyty dla korporacji

Rachunek bieżący:

 • rachunek bieżący przeznaczony dla klientów korporacyjnych, przedsiębiorców, jednostek budżetowych i samorządowych, fundacji i funduszy, rezydentów i nierezydentów
 • rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i przeprowadzania rozliczeń, związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością
 • waluta: PLN EUR USD GBP CHF
 • odsetki wypłacane bezgotówkowo, na rachunek bieżący
 • rachunek nieoprocentowany lub oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej

Rachunek skonsolidowany:

 • rachunek dla klientów posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną, nie będących oddzielnymi podmiotami gospodarczymi
 • rachunek przeznaczony do automatycznego transferu nadwyżek z rachunków powiązanych na rachunek podstawowy klienta

Cash pooling wirtualny:

 • usługa przygotowana dla klientów, których struktura organizacyjna przyjmuje postać grupy kapitałowej (GK) odrębnych pod względem prawnym podmiotów gospodarczych, realizujących wspólną politykę finansową oraz koordynujących wzajemne rozliczenia. Może być również wykorzystywana przez podmioty o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, a także jednostki szczebla rządowego i samorządowego
 • usługa umożliwia obniżenie ponoszonych przez klienta kosztów odsetkowych

Depozyt automatyczny:

 • produkt dla przedsiębiorców, jednostek budżetowych i samorządowych, fundacji oraz funduszy posiadających znaczące nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym lub pomocniczym
 • depozyt automatyczny jest formą lokowania chwilowych nadwyżek środków na rachunkach.
 • depozyty otwierane są tylko na noc, w dni świąteczne lub na weekendy. W ciągu dnia roboczego środki pieniężne pozostają do dyspozycji klienta.
 • depozyt dostępny w walucie: PLN EUR USD CHF GBP

Lokata negocjowana:

 • lokata dla posiadaczy rachunku bieżącego w PKO BP SA oraz klientów nie posiadających rachunku bieżącego
 • produkt skierowany do przedsiębiorców, jednostek budżetowych, samorządów oraz fundacji dysponujących znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych
 • lokata negocjowana umożliwia na korzystnych warunkach ulokować nadwyżki środków pieniężnych
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP

Lokata standardowa:

 • lokata przygotowana dla przedsiębiorców, jednostek budżetowych, samorządów oraz fundacji dysponujących znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych klientów korporacyjnych
 • lokata pozwala na efektywne lokowanie środków finansowych, korzystne zarządzanie płynnością finansową, bezpieczne zagospodarowanie nadwyżki finansowe
 • lokaty oferowane na dowolne terminy oraz kwoty i są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta
 • wpłata minimalna: 2 000 PLN, 2 000 USD, 1 000 GBP, 2 300 CHF, 1 400 EUR
 • lokata dostępna w walucie: PLN EUR USD CHF GBP
 • czas trwania lokaty:
  – w PLN: 7, 14 i 21-dniowe oraz 1, 2, 3, 6 i 12-miesięczne
  – walutach wymienialnych: 7, 14 i 21-dniowe, 1, 3, 6 i 12-miesięczne