Bank Millennium sektor publiczny

Oferta dla jednostek sektora publicznego:

 • Kompleksowa obsługa bieżąca:
  – rachunki bankowe (rozliczeniowy, escrow)
  – lokaty i depozyty (lokaty terminowe, Automatyczne Lokaty Overnight, System indywidualnych depozytów – SID)
  – płatności i rozliczenia (automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności AIPP, polecenie zapłaty, przekazy pocztowe, przelewy masowe)
  – obsługa gotówkowa (wpłaty i wypłaty gotówkowe, inkaso samochodowe)
  – karty płatnicze
 • Finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych:
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – kredyt rewolwingowy
  – kredyt obrotowy
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyty preferencyjne (ze środków UE)
  – Gwarancje i poręczenia (BGK i Regionalnych Funduszy Poręczeniowych)
 • Produkty specjalne
  – emisja obligacji komunalnych
  – oferta dla spółdzielni mieszkaniowych
  – faktoring samorządowy
  – fundusze unijne 2007-2013
  – oferta EUROMillennium