Bank BPH kredyt hipoteczny Ekspres Kapitał

Kredyt hipoteczny Ekspres Kapitał:

 • kredyt udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, która może być również własnością osób trzecich
 • brak konieczności przedstawiania biznesplanu
 • maksymalna wysokość kredytu:  2.000.000 zł lub równowartość w walutach
 • kredyt dostępny w: PLN, EUR, USD, CHF
 • okres kredytowania: 20 lat
 • brak konieczności rozliczania się z faktur
 • kredyt może być wykorzystany jednorazowo lub w transzach w okresie 12 miesięcy
 • raty równe lub malejące
 • możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy (dla kredytów uruchomionych w transzach)
 • możliwość wypłaty całości lub części kredytu przed ustanowieniem hipoteki na rzecz Banku BPH
 • kredyt może zostać przeznaczony na spłatę kredytów gospodarczych, zaciągniętych w innych bankach
 • z kredytu mogą skorzystać firmy prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 18 miesięcy o rocznych dochodach od 5.000.000 zł do 30.000.000 zł