Bank Pekao lokaty

Lokata Progresywna:

 • oprocentowanie lokaty rośnie z każdym miesiącem trwania lokaty
 • minimalna wpłata na lokatę: 1 000 zł
 • lokata zakładana na 9 lub 13 miesięcy
 • możliwość wypłaty środków po 3 miesiącach bez utraty odsetek

E-lok@ta:

 • lokata dostępna w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24
 • lokata otwierana na okres 10, 30, 60, 90,120, 180 lub 360 dni kalendarzowych
 • minimalna wpłata na lokatę: 1.000 zł.
 • automatyczne odnowienie lokaty na kolejne okresy po upływie terminu

Lokata standardowa:

 • lokata dostępna w PLN, USD, GBP, CHF, EUR
 • minimalna wpłata na lokatę: 500 zł, 250 USD, 60 GBP, 350 CHF lub 200 EUR
 • automatyczne odnowienie lokaty na kolejne okresy po upływie terminu
 • oprocentowanie stałe

Lokata negocjowana:

 • indywidualnie ustalana stawka oprocentowania
 • lokata dostępna w PLN, USD, EUR, GBP, CHF
 • minimalna kwota otwarcia lokaty: 5.000 zł, 5.000 USD, 5.000 EUR, 5.000 GBP, 10.000 CHF
 • lokata otwierana od 2 do 365 dni

Lokata rentierska:

 • minimalna kwota lokaty: 10.000 zł, 5.000 USD, 5.000 EUR
 • lokata otwierana na 12 miesięcy
 • naliczane odsetki miesięczne lub kwartalne przekazywane są na konto klienta
 • automatyczne odnowienie lokaty na kolejne okresy po upływie terminu lokaty

Lokata overnight:

 • lokata otwierana na 1 dzień lub weekend
 • lokata dostępna w PLN, USD, EUR
 • minimalna kwota wpłaty na lokatę: 50.000 PLN, 50.000 USD. 50.000 EUR
 • stawka oprocentowania ustalana indywidualnie