PKO Bank Polski karty kredytowe

Błękitna Karta Kredytowa:

 • karta dla osób powyżej 18 roku życia, posiadająca miesięczny dochód netto w wysokości minimum 850 zł.  
 • limit kredytowy w wysokości od 700 do 2000zł.
 • nieoprocentowany kredyt aż do 55 dni
 • karta umożliwia dokonywanie płatności przez internet
 • możliwość wypłaty gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych na całym świecie, zarówno w tradycyjny sposób jak i zbliżeniowo
 • możliwość skorzystania z usługi „spłata ratalna”
 • możliwość indywidualnego decydowania o wartości zadłużenia jakie ma zostać spłacone w danym miesiącu (minimalna wymagana kwota spłaty wynosi tylko 4% – minimum 50 zł),
 • możliwość automatycznej spłaty zadłużenia (usługa polegająca na automatycznym pobraniu z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w PKO Banku Polskim, środków w wysokości minimalnej kwoty zadłużenia)
 • do karty dodawany pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczna karta”, który obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie „Bezpieczny portfel” oraz assistance do kart
 • dodatkowe ubezpieczenia

Srebrna Karta Kredytowa:

 • karta dla osób powyżej 18 roku życia, osiągających dochód netto w wysokości 1500 zł.
 • limit kredytowy od 1500 do 30 000zł. ustalany indywidualnie
 • dokonywanie płatności w punktach usługowo-handlowych na całym świecie
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie
 • możliwość dokonywania płatności przez Internet
 • nieoprocentowany kredyt aż do 55 dni
 • możliwość skorzystania z usługi „spłata ratalna”
 • możliwość wyboru znaku akceptacji z jakim ma być wydana karta (Visa lub MasterCard) i umieszczenia na niej swojego zdjęcia
 • nagrody za aktywne korzystanie z karty
 • możliwość indywidualnego decydowania o wartości zadłużenia jakie ma zostać spłacone w danym miesiącu (minimalna wymagana kwota spłaty wynosi tylko 4%- min. 50 zł)
 • pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczna karta”, który obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie „Bezpieczny portfel” oraz assistance do kart 
 • dodatkowe ubezpieczenia

Złota Karta Kredytowa:

 • karta dla osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają miesięczny dochód netto w wysokości minimum 3000 zł.
 • limit kredytowy: od 3 000 do 50 000zł.
 • możliwość dokonywania płatności w punktach usługowo-handlowych na całym świecie
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie
 • dokonywanie płatności przez Internet
 • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu nawet do 55 dni
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy „Ubezpieczenie na szóstkę”, ubezpieczenie „Bezpieczna karta” oraz pakiet „Ubezpieczenie podróżne”
 • dostęp do usług IAPA i Priority Pass (opłata roczna – 80 zł)
 • rabaty w sklepach i punktach handlowo-usługowych będących Partnerami Programu Przywilejów
 • nieoprocentowany kredyt aż do 55 dni
 • możliwość skorzystania z usługi „spłata ratalna”
 • nagrody za aktywne korzystanie z karty

Karta Kredytowa WŁASNY KĄT:

 • karta przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia, osiągających miesięczny dochód w wysokości 1500 zł. 
 • możliwość dokonywania płatności w punktach usługowo-handlowych na całym świecie
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie
 • dokonywanie płatności przez Internet
 • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu nawet do 55 dni
 • limit kredytowy ustalany indywidualnie w wysokości do 30.000 zł.
 • możliwość skorzystania z usługi „spłata ratalna”
 • nagrody za aktywne korzystanie z karty
 • w cenie karty pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczna karta”, który obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie „Bezpieczny portfel” oraz assistance do kart
 • dodatkowe ubezpieczenia

Partnerska Karta Kredytowa PKO VITAY:

 • karta dla osób powyżej 18 roku życia, osiągających miesięczny dochód netto w wysokości minimum 1 500 zł (srebrna karta kredytowa) lub 3000 zł (złota karta kredytowa)
 • karta wydawana uczestnikom programu VITAY 
 • zbieranie punktów w ramach programu VITAY prowadzonego przez PKN Orlen
 • dokonywanie płatności w punktach usługowo-handlowych na całym świecie
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie
 • dokonywanie płatności przez Internet
 • korzystanie z funkcji depozytowej w bankomacie PKO Banku Polskiego
 • limit kredytowy dla Srebrnej partnerskiej karty kredytowej PKO Vitay: od 1 500 do 30 000 zł., dla Złotej partnerskiej karty kredytowej PKO Vitay: od 3 000 do 50 000 zł.
 • nagrody za aktywne korzystanie z karty