PKO Bank Polski produkty strukturyzowane

Bankowe Papiery Wartościowe strukturyzowane oparte na indeksie NASDAQ 100:

  • 2-letni produkt inwestycyjny w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, których wartość jest uzależniona od poziomu indeksu NASDAQ 100
  • Indeks NASDAQ 100 obejmuje 100 największych spółek amerykańskich i międzynarodowych notowanych na giełdzie NASDAQ, z wyłączeniem spółek z branży finansowej
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku BPW
  • minimalna wpłata: 5.000 złotych
  • brak możliwości dopłat w okresie inwestycji
  • okres subskrypcji: 16 kwietnia – 18 maja 2012 r.
  • okres inwestycji: 2 lata