Bank Millennium Rodzina na swoim

Rodzina na swoim:

 • kredyt z rządowymi dopłatami
 • przez pierwsze 8 lat do 50% odsetek kredytu pokrywa Skarb Państwa
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania – od 6 do 35 lat
 • działka stanowi wkład własny
 • niskie koszty udzielenia kredytu
 • możliwość sfinansowania każdego etapu budowy
 • minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
 • maksymalna kwota kredytu: do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • maksymalna wysokość kredytu zależy od dochodów kredytobiorcy
 • kredyt udzielany w polskich złotych
 • kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach
 • raty miesięczne równe lub malejące
 • 24-miesięczna karencja – możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie zmienne