Bank Millennium Gwarancje lub poręczenia udzielane przez BGK

Gwarancje i poręczenia BGK:

 • formy zabezpieczenia spłaty kredytu, z których klient może skorzystać, gdy nie ma wystarczających zabezpieczeń lub nie chce ich wykorzystywać, a jest zainteresowany uzyskaniem finansowania
 • gwarancje i poręczenia udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we własnym imieniu i na własny rachunek
 • ułatwiają uzyskanie dostępu do finansowania w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego na działalność bieżącą
 • maksymalna kwota udzielanych gwarancji lub poręczeń: do wysokości 80 % kwoty kredytu
 • wysokość gwarancji lub poręczenia: od 100 000 PLN do 10 000 000 EUR
 • gwarancje i poręczenia obejmują kredyty udzielane w PLN lub w walucie obcej
 • gwarancje i poręczenia nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu
 • zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia BGK jest weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”

Poręczenia regionalnych Funduszy Poręczeniowych:

 • dzięki współpracy z wybranymi Regionalnymi Funduszami Poręczeniowymi Bank Millennium oferuje kredytobiorcom tańsze i prostsze poręczenia
 • Bank Millennium współpracuje z:
  – Bydgoskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  – Lubelskim Funduszem Poręczeń Sp. z o.o.
  – Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  – Podlaskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.
  – Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  – Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.
  – Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  – Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
 • poręczenia regionalne umożliwiają uzyskanie finansowania w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń