Bank BPH obsługa gotówkowa

TransCash – wpłaty zamknięte:

  • TransCasch – wpłaty zamknięte to usługa polegająca na obsłudze wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, które dokonywane są na rachunek w Banku BPH
  • wpłat można dokonywać do kas dziennych znajdujących się w oddziałach Banku BPH, do wrzutni nocnych lub mogą być odbierane przez Bank bezpośrednio z siedziby firmy
  • Bank BPH dokonuje odbioru wpłaty i jej przetworzenia oraz uznaje rachunek firmy kwotą wpłaty

TransCash – zasilenia:

  • usługa polega na przygotowywaniu i dostarczaniu bezpośrednio do siedziby firmy zasiłków gotówkowych w formie zamkniętej, w ciężar rachunku prowadzonego w Banku BPH
  • zasilenia gotówkowe przygotowywane są w sposób uniemożliwiający otwarcie zasiłku lub uszkodzenie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania i dostarczane przez Bank BPH bezpośrednio do siedziby firmy w uzgodnionych kwotach i w strukturze nominałowej oraz w terminach – datach i godzinach

TransPay – automatyczne wpłaty gotówkowe:

  • TransPay pozwala na realizację Zleceń Wypłaty dokonywanych w placówkach Banku BPH na podstawie okazanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
  • usługa oferowana jest klientom korporacyjnym, którzy często realizują polecenia wypłaty gotówki z kasy do rąk wskazanych osób, w szczególności wypłaty zaliczek gotówkowych i odszkodowań ubezpieczeniowych
  • zlecenia wypłaty mogą być składane i realizowane w złotych, euro lub dolarach amerykańskich
  • klient korporacyjny składka zlecenia wypłaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej dla klientów korporacyjnych BusinessNet