Bank Millennium karty płatnicze dla przedsiębiorstw

Karty debetowe:

Karta Millennium VISA Executive Electron:

 • międzynarodowa karta płatnicza wydawana posiadaczowi rachunku firmowego w Banku Millennium i/lub każdej osobie przez niego wskazanej
 • karta debetowa, której użycie powoduje obciążenie rachunku rozliczeniowego na bieżąco, w miarę wpływu do Banku Millennium informacji o transakcjach dokonanych kartą
 • autoryzacja transakcji dokonywanych kartą debetową następuje w oparciu o saldo dostępne na rachunku
 • możliwość ustalenia dla karty dziennych limitów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • karta umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej
 • za pomocą karty możliwe jest dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach oraz w kasach banków oznaczonych znakiem VISA Electron
 • możliwość dokonywania płatności za transakcje dokonane przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki za granicą
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dołączany do karty

Karty obciążeniowe:

Karty obciążeniowe (typu „charge”, z odroczonym terminem płatności):

 • karty płatnicze pozwalające na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanych im limitów wydatków
 • spłata zadłużenia następuje w odroczonym terminie
 • karty umożliwiają krótkoterminowe finansowanie – do 50 dni
 • możliwość ustalenia dla karty dziennych limitów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • prawo do uzyskania karty zastępczej w podróży zagranicznej w przypadku kradzieży lub zgubienia karty
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki za granicą
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dołączany do karty

Karty obciążeniowe Millennium VISA Executive Silver i Millennium VISA Executive Gold:

 • międzynarodowe karty płatnicze, służące do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach oraz w kasach banków oznaczonych znakiem VISA
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki za granicą
 • prawo do uzyskania karty zastępczej w podróży zagranicznej w przypadku kradzieży lub zgubienia karty
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dołączany do karty
 • możliwość ustalenia dla karty dziennych limitów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość dokonywania płatności za transakcje zawierane przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe

Karta obciążeniowa Millennium MasterCard Corporate:

 • międzynarodowa karta płatnicza, służąca do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej
 • możliwość ustalenia dla karty dziennych limitów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki za granicą
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dołączany do karty
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach oraz w kasach banków oznaczonych znakiem MasterCard
 • prawo do uzyskania karty zastępczej w podróży zagranicznej w przypadku kradzieży lub zgubienia karty
 • możliwość dokonywania płatności za transakcje zawierane przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe

Karty przedpłacone:

Karty MasterCard Prepaid Commercial:

 • karty nie są powiązane z rachunkiem bieżącym firmy
 • karty mogą być zasilane kwotą, do wysokości której użytkownik karty dokonuje wydatków
 • karta umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych, oraz wypłat z bankomatów oraz typu cash back
 • karty akceptowane są w kraju i zagranicą
 • z karty może korzystać dowolna osoba, której została przekazana karta