PKO Bank Polski fundusze inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych

Zarządzanie nadwyżkami:

  • usługa zarządzania nadwyżkami finansowymi oferowana przez PKO TFI klientom Instytucjonalnym: spółkom, przedsiębiorstwom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom, szkołom wyższym oraz innym instytucjom publicznym i prywatnym
  • w zakresie zarządzania nadwyżkami finansowymi klienci mają do wyboru fundusze: Fundusz Rynku Pieniężnego, Fundusz Skarbowy i Fundusz Obligacji, Fundusz Obligacji Długoterminowych

 Programy emerytalne:

  • oferta dla firm i instytucji, którzy chcą zaproponować swoim pracownikom możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę
  • w ramach oferty dostępne są:Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Programy Oszczędnościowe (PPO)

 Zarządzanie aktywami:

  • usługa ma na celu zarządzanie powierzonym majątkiem klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, aby w jego wyniku osiągnąć maksymalnie wysoki wzrost wartości zainwestowanego kapitału
  • usługa skierowana do klientów, którzy dysponują wolnymi środkami finansowymi w wysokości od 1 mln zł dla strategii standardowych i od 5 mln zł dla portfeli indywidualnych
  • środki lokowane są w wybrane instrumenty finansowe zgodnie z ustaloną strategią
  • do wyboru strategie:Strategia dłużna, Strategia stabilnego wzrostu, Strategia zrównoważona, Strategia akcyjna, Strategia indywidualna