Bank Gospodarki Żywnościowej

Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego.

Do listopada 2004 większościowym akcjonariuszem banku był Skarb Państwa, który posiadał ponad 69 proc. akcji. Pozostałe akcje należały do sektora bankowości spółdzielczej, w tym do banków: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego.
6 grudnia 2004 Rabobank International Holding B.V.  oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju weszli w skład akcjonariatu banku.

Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Połączenie znajomości rynku oraz wiedzy dotyczącej produktów finansowych jest znakomitą bazą do tworzenia dla klientów odpowiednio dostosowanych usług finansowych. Wszystkim działaniom biznesowym podejmowanym przez Bank BGŻ przyświeca hasło „Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom”. Oznacza to, że pracownicy angażują się w sprawy klientów, tak aby postrzegali Bank jako zaufanego i pewnego partnera.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 801 123 456 lub
(+48 22) 530 71 00
faks: (22) 860 50 00
Dane Banku:
NIP: 5261008546
REGON: 010778878
Kapitał zakładowy: 43.136.64 zł (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Monika Nachyła  – Prezes Zarządu
 • Geert Embrechts – pierwszy wiceprezes Zarządu
 • Geert-Jan Beuming – wiceprezes Zarządu
 • Magdalena Legęć – wiceprezes Zarządu
 • Dariusz Odzioba – wiceprezes Zarządu
 • Witold Okarma – wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Sass – wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Sieradz – wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
 • Jan Alexander Pruijs –  przewodniczący, Rabobank 
 • Evert Derks Drok – Rabobank
 • Dariusz Filar – wiceprzewodniczący, członek niezależny
 • Jarosław Iwanicki –  Rabobank
 • Harry de Roo  –  Rabobank
Numer KRS: 0000011571
Akcjonariat:
 • Rabobank International Holding B.V. – 89,84 %,
 • Cooperatieve Centrale Raffeisen – Boerenleenbank B.A. (Rabobank) – 8,42%
 • Pozostali – 1,74%
 • Strategiczny akcjonariusz – Rabobank
Oferta BGŻ:
Klient indywidualny:
 •  konta:
  – konto osobiste
  – konto oszczędnościowe
 • lokaty
 • kredyty:
  – pożyczka gotówkowa
  – pożyczka gotówkowa na konsolidacje zobowiązań
  – kredyt dla posiadaczy konta osobistego
  – kredyt hipoteczny i budowlany
  – kredyt hipoteczny i budowlany – Rodzina na swoim
  – kredyt na zakup ziemi
  – kredyt konsolidacyjny
  – pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych
  – kredyt na zakup papierów wartościowych
 • karty:
  – karta debetowa
  – karta kredytowa
 • ubezpieczenia
 • emerytury
 • fundusze inwestycyjne
 • operacje dewizowe
 • zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową
Małe i średnie firmy:
 • rachunki
 • pakiety
 • zarządzanie gotówką
 • płatności i rozliczenia
 • lokaty
 • karty:
  – karta debetowa
  – karta obciążeniowa
 • kredyty i pożyczki na rozwój i bieżące wydatki
  – kredyt na działalność bieżącą
  – kredyt na działalność inwestycyjną
  – pożyczki
  – kredyt inwestycyjny Zielona Energia
  – kredyt Czysta Energia
 • finansowanie handlu
 • rynki finansowe
 • leasing
Korporacje:
 • rachunki
 • zarządzanie gotówką
 • płatności i rozliczenia
 • lokaty
 • karty
 • finansowanie działalności:
  – kredyt na działalność bieżącą
  – kredyt inwestycyjny
  – finansowanie strukturyzowane
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt inwestycyjny Zielona Energia
 • finansowanie handlu
 • rynki finansowe
 • leasing
 • International Desk Warsaw
 • fundusze unijne
Rolnictwo:
 • rachunki
 • rachunek lokacyjny
 • karty:
  – karta debetowa
  – karta obciążeniowa
 • finansowanie działalności:
  – kredyty preferencyjne inwestycyjne
  – kredyt inwestycyjny Zielona Energia
 • ubezpieczenia
 • leasing
 • International Desk Warsaw
 • fundusze unijne