PKO Bank Polski operacje zagraniczne

Przelewy transgraniczne:

 • przyjęcie zlecenia wykonania przelewu transgranicznego następuje po określeniu przez przez zleceniodawcę kodu BIC beneficjenta oraz numeru rachunku bankowego w strukturze IBAN
 • datą przyjęcia zlecenia wykonania przelewu transgranicznego jest dzień, w którym zleceniodawca spełni wszystkie warunki określone przez PKO Bank Polski
 • przelew transgraniczny wykonany jest przez PKO BP poprzez uznanie rachunku banku beneficjenta, nie później niż do końca piątego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia przez PKO Bank Polski
 • PKO BP wykonuje otrzymany przelew transgraniczny poprzez uznanie rachunku bankowego beneficjenta nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu uznania rachunku PKO Banku Polskiego

Polecenia wypłaty:

 • najszybsza forma płatności umożliwiająca przekazanie środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym albo otrzymania środków z zagranicy lub innych banków krajowych, w walutach obcych
 • niski koszt realizacji
 • na rachunek beneficjenta dociera pełna kwota płatności – nie pobiera się opłat z kwoty polecenia wypłaty
 • realizacja zlecenia: max. 3 dni robocze od daty akceptacji
 • jednolite standardy realizacji płatności w całym obszarze SEPA

Realizacja czeku zagranicznego:

 • usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego zapewnia umożliwia dokonywania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego
 • możliwość realizacji PKO BP wielu rodzajów czeków, również z wystawienia prywatnego
 • wyższy stopień bezpieczeństwa operacji niż w przypadku operacji gotówkowych
 • możliwość natychmiastowego uzyskania środków przez Klienta, w momencie dokonania przez PKO BP skupu czeku.
 • waluta: AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, HUF, GBP, EUR

Sprzedaż czeków bankierskich:

 • operacja bankowa, polegająca na wystawieniu przez PKO BP czeku bankierskiego złożonego przez nabywcę czeku w celu przekazania określonej przez klienta kwoty na rzecz remitenta wskazanego przez klienta
 • możliwość dokonania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego
 • wyższy stopień bezpieczeństwa operacji niż w przypadku operacji gotówkowych