Bank BPH kredyt obrotowy nieodnawialny

Kredyt obrotowy nieodnawialny:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb bieżących, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w obrocie krajowym i zagranicznym, zwłaszcza związanych z:
  – finansowaniem podatku VAT wynikającego z inwestycji klienta
  – finansowaniem kontraktów
  – spłatą zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych o charakterze obrotowym
  – zabezpieczeniem płatności bądź dokonaniem płatności z tytułu akredytywy
 • kredyt udzielany na okres 24 miesięcy, przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania wynosi 12 miesięcy
 • dla klientów z dobrą sytuacją finansową, istnieje możliwość udzielenia kredytu bez materialnego zabezpieczenia kredytu
 • możliwość uruchomienia środków pieniężnych w dowolnej chwili oraz w dowolnej wysokości
 • kredyt może zostać spłacany:
  –  w regularnych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie bądź kwartalnie
  – w regularnych równych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie bądź kwartalnie
  – w określonych datach i kwotach przy odsetkach płatnych miesięcznie. W przypadku gdy kapitał spłacany jest jednorazowo na koniec okresu, wówczas okres kredytowania  nie może przekroczyć 1 roku
 • kredyt dostępny w walucie: PLN, EUR, USD, CHF
 • kredyt dostępny jest dla klientów:
  – prowadzących działalność gospodarczą, od co najmniej 18 miesięcy
  – uzyskujących roczny przychód z działalności firmy od 5.000.000 zł do 30.000.000 zł
  – posiadających lub chcących założyć konto firmowe Biznes Symetria PRO/pomocniczy w Banku BPH w walucie kredytu