FM Bank

31 lipca 2009 roku FM Bank otrzymał zgodę od KNF na utworzenie banku.

FM Bank powstał na bazie doświadczeń Funduszu Mikro, instytucji założonej w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Celem Funduszu było wspieranie rozwoju małych przedsiębiorców.

FM Bank jest pierwszym bankiem w Polsce, dedykowanym do obsługi mikro i małych firm. Głównymi zadaniami banku jest finansowanie działalności mikro i małych firm oraz lokowanie nadwyżek finansowych dla wszystkich klientów rynku finansowego. 

 

Wizytówka Banku
Dane adresowe:

FM Bank S.A.
ul. Solec 38
00-394 Warszawa

Dane kontaktowe:

tel. 022 568 35 00
fax. 022 568 36 10
e-mail: info@fmbank.pl

Dane Banku:
NIP: 107-00-14-284
REGON: 141979351
Kapitał zakładowy: 66 760 000,00 zł
Skład Zarządu:
 • Henryk Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu
 • Tomasz Maciejewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
 • Michał Zielke – Wiceprezes Zarządu
 • Stefan Świątkowski – Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Jaczewski – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
 • Paweł Gieryński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Stępniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wojciech Łukawski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Alicja Małecka – Członek Rady Nadzorczej
 • Douglas Ades – Członek Rady Nadzorczej
Numer KRS: 0000339740
Akcjonariat:
 • Abris Capital Partners poprzez spółkę celową FM Holdings 1 S.à r.l.
 • International Finance Corporation (IFC)
 • Piotr Stępniak
Oferta FM Banku:
Oferta dla klientów indywidualnych:
 •  ROR
 • lokaty terminowe
 • kanały elektroniczne
 • FM na Przyszłość
 • FM Portfel
Oferta dla firm:
 •  rachunki dla firm
 • kredyty:
  – Biznes Kredyt
  – Biznes Kredyt Profesja
  – kredyt odnawialny
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt ekspresowy
  – kredyt na start
  – szybki Kredyt Biznes
 • karty kredytowe
 • lokaty terminowe
 • pakiety do rachunku firmowego
 • kanały elektroniczne
 • FM na Przyszłość
 • FM Portfel