Bank BPH konta osobiste

Maksymalne Konto:

 • możliwość korzystania z preferencyjnie oprocentowanego rachunku lokaty nocnej
 • bezpłatna prestiżowa karta do konta MasterCardDebit Gold PayPass
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • brak opłat za transakcje on-line realizowane przy pomocy karty do konta
 • brak opłat za przelewy krajowe w złotych realizowane w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku przez bankowość telefoniczną i przez Internet
 • bezpłatna realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • bezpłatny Pakiet Assistance z usługami Concierge
 • bezpłatne ubezpieczenie w podróży
 • darmowy dostęp do konta za pośrednictwem bankowości internetowej
 • bezpłatne przelewy przez Internet bez ograniczeń, w tym z odroczoną datą realizacji, z wyjątkiem przelewów zagranicznych
 • możliwość zakładania lokat internetowych

Kapitalne Konto:

 • bezpłatny Pakiet Assistance, który gwarantuje pomoc medyczną, domową i drogową
 • bezprowizyjne przelewy krajowe w złotych realizowane w oddziałach i placówkach Banku, przez bankowość telefoniczną i Internet
 • bezpłatna realizacja poleceń zapłaty i zleceń stałych
 • bezpłanta karta do konta Maestro Sezam Max wyposażona w funkcje payPass
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • bezpłatne przelewy przez Internet
 • dostęp do konta dzięki bankowości internetowej
 • zakładanie, przedłużanie i zrywanie lokat za pośrednictwem internetu

Konto Sezam Direct:

 • bezpłatnie prowadzone internetowe konto osobiste obsługiwane przez System Internetowy Sez@m 
 • karta do konta VISA payWave, wyposażona w funkcję płatności zbliżeniowych
 • bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce
 • możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kraju i na świecie bez prowizji
 • brak opłat za przelewy krajowe przez Internet z wyjątkiem przelewów wewnętrznych na własne rachunki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki przy okazji robienia zakupów, dzięki usłudze Cashback
 • możliwość realizacji zleceń stałych i regulowania rachunków w formie polecenia zapłaty
 • możliwość zintegrowania rachunku osobistego z rachunkiem brokerskim Biura Maklerskiego Banku BPH i rachunkiem funduszy inwestycyjnych BPH TFI
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem „Bezpieczne rachunki” stałych płatności na wypadek utraty pracy lub innych zdarzeń losowych
 • limit na koncie

Konto Sezam Start:

 • konto dla klientów, preferujących bezpośredni kontakt z bankiem poprzez oddziały i placówki partnerskie Banku BPH
 • możliwość aktywacji dostępu do konta przez internet i telefon
 • 4 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • bezpłatne przelewy krajowe przez internet z wyjątkiem przelewów wewnętrznych na własne rachunki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
 • brak opłat za stałe zlecenie spłaty kredytu w Banku BPH
 • możliwość realizacji zleceń stałych i regulowania rachunków w formie polecenia zapłaty
 • limit na koncie
 • karta do konta Maestro Sezam PayPass
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki w bankomatach Banku BPH i krajowej sieci Euronet
 • możliwość dokonywania bezpłatnych wypłat gotówki w punktach handlowo-usługowych, dzięki usłudze CashBack
 • dostęp do bankowości internetowej
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem stałych płatności na wypadek utraty pracy lub innych zdarzeń losowych „Bezpieczne rachunki”

Konto Sezam<26:

 • konto dla młodzieży i studentów w wieku od 13 do 26 lat
 • bezpłatny dostęp do konta dzięki bankowości elektronicznej poprzez System Internetowy Sez@m
 • brak opłat za prowadzenie konta
 • bezpłatne krajowe przelewy przez Internet z wyjątkiem przelewów wewnętrznych na własne rachunki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej 
 • możliwość realizacji poleceń zapłaty i zleceń stałych
 • karta do konta Maestro Sezam PayPass
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki w bankomatach Banku BPH i krajowej sieci Euronet
 • możliwość dokonywania bezpłatnych wypłat gotówki w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo CashBack
 • limit na Koncie (limit w saldzie debetowym) dla osób powyżej 18 lat
 • możliwość prowadzenia konta walutowego

Konto walutowe:

 • konto dla osób, które chcą prowadzić swoje rozliczenia w walutach obcych
 • brak kosztów związanych z przewalutowaniem
 • karta do konta VISA CLASSIC WALUTOWA
 • oprocentowanie w wysokości do 0,3 % w skali roku dla USD i do 0,6 % dla EUR  oraz 0,01% dla CHF
 • zmienna stopa procentowa

Limit na koncie:

 • limit dostępny dla pełnoletnich posiadaczy kont osobistych z rodziny Sezam, a także Kapitalnego Konta i Maksymalnego Konta i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
 • pieniądze dostępne na koncie osobistym do wykorzystania w każdej chwili na dowolny cel
 • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty limitu przez okres, jaki klient korzysta
 • możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu (automatyczna spłata limitu: każda wpłata na konto osobiste zmniejsza lub likwiduje zadłużenie na koncie)
 • odnowienie limitu po roku i w kolejnych latach bez dodatkowych formalności,
 • możliwość kontrolowania kwoty limitu przez internet, telefon lub w bankomacie