PKO Bank Polski leasing

Pakiet Sprzedażowy Rating:

 • produkt skierowany do małych, średnich i dużych firm, będących klientami kredytowymi PKO Banku Polskiego
 • Pakiet Sprzedażowy Rating obejmuje finansowanie w drodze leasingu operacyjnego nowe i używane:
  – samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe
  – ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy
  – maszyny drogowe, budowlane (podstawowe i specjalistyczne – w tym pojazdy specjalistyczne)
  – autobusy i autokary
  – wózki widłowe
  – maszyny poligraficzne
  – aparatury medyczne (np. USG, EEG, EKG, unit stomatologiczny)
 • minimalna wartość jednostkowa przedmiotu leasingu nie może być niższa niż 20 000 PLN netto (bez podatku VAT)
 • wielkość wnioskowanego zaangażowania w Bankowym Funduszu Leasingowym SA łącznie z wnioskowaną transakcją nie może przekroczyć 750 000 PLN
 • kwota jednorazowej transakcji: do 1 350 000 PLN (w przypadku gdy opłata wstępna wynosi 45%)
 • okres leasingu: do 5 lat
 • raty miesięczne
 • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy i poręczyciela

Pakiet Sprzedażowy Ekspres:

 • produkt skierowany do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą od min. 6 miesięcy
 • Pakiet Sprzedażowy Ekspres Leasing obejmuje finansowanie w drodze leasingu operacyjnego nowe i używane:
  – samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe
  – ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy
  – maszyny drogowe, budowlane (podstawowe i specjalistyczne – w tym pojazdy specjalistyczne)
  – autobusy i autokary
  – wózki widłowe
  – maszyny poligraficzne
  – aparatury medyczne (np. USG, EEG, EKG, unit stomatologiczny) – tylko nowe o wartości nie niższej niż 15 000 PLN netto (bez podatku VAT)
 • opłaty wstępne od 5%
 • zaangażowanie (wartość netto przedmiotu leasingu pomniejszona o opłatę wstępną) w pojedynczą transakcję do 200 000 PLN
 • w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych maksymalny poziom jednorazowej transakcji nie może przekroczyć: 200 000 PLN dla samochodów nowych, 150 000 PLN dla samochodów używanych
 • okres leasingu: do 5 lat
 • raty leasingowe płatne miesięcznie
 • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy i poręczyciela