PKO Bank Polski kredyty konsumpcyjne w Programie PLATINUM

Kredyt gotówkowy PLATINIUM:

  • kredyt dla klientów objętych Programem Bankowości Prywatnej PLATINIUM, którzy posiadają albo otworzą w PKO Banku Polskim rachunek Platinium albo Konto Platinium II.
  • kredyt może być przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny
  • indywidualnie uzgadniane warunki kredytowania
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, w innym terminie niż ustalony w umowie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń
  • kredyt może być spłacany wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
  • raty miesięczne, kwartalne lub spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania
  • minimalna wysokość kredytu: 15.000 złotych
  • maksymalna wysokość kredytu gotówkowego PLATINIUM ustalana indywidualnie z klientem
  • maksymalny okres kredytowania: do 10 lat.

MAX POŻYCZKA MINI RATA

Kredyt odnawialny

Dopuszczalne saldo debetowe