Bank Pekao Pekao BusinessLine

Pekao BusinessLine to nowoczesne i scentralizowane telefoniczne centrum obsługi klienta korporacyjnego. Usługi na rzecz klienta świadczone są w dni robocze za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz poczty elektronicznej.

Pekao BusinessLine to bieżąca obsługa w zakresie:

  • rachunku bieżącego
  • depozytów
  • transakcji krajowych i zagranicznych (przychodzących i wychodzących)
  • transakcji wewnętrznych
  • bankowości transakcyjnej i elektronicznej
  • produktów finansowania handlu
  • obowiązujących stawek opłat i prowizji
  • informacji o tabelach kursowych
  • reklamacji dotyczących wszystkich typów operacji bankowych