PKO Bank Polski lokowanie nadwyżek finansowych

Depozyt automatyczny:

 • depozyt automatyczny dedykowany przedsiębiorcom, jednostkom budżetowym i samorządowym, fundacjom oraz funduszom posiadającym znaczące nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym lub pomocniczym
 • produkt pozwala na lokowanie chwilowych nadwyżek środków na rachunkach
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej

Lokata negocjowana:

 • lokata dedykowana została: przedsiębiorcom, jednostkom budżetowym, samorządowym oraz fundacjom dysponującymi znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych
 • lokata umożliwia lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty
 • lokata zakładana w PLN EUR USD CHF GBP
 • minimalna wpłata: w wysokości nie niższej niz kwota określona dla salda minimalnego: 100 000 PLN, 25 000 EUR, 25 000 USD, 25 000 CHF, 25 000 GBP 

Lokata standardowa:

 • lokata dla jednostek budżetowych, samorządowych, przedsiębiorców oraz fundacji dysponującymi znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych, klientów korporacyjnych
 • lokata umożliwia efektywnie lokować środki finansowe, korzystnie zarządzać płynnością finansową, bezpiecznie zagospodarować nadwyżki finansowe
 • waluta: PLN EUR USD CHF GBP
 • okres umowy: w PLN: 7, 14 i 21-dniowe oraz 1, 2, 3, 6 i 12-miesięczne, w walutach wymienialnych: 7, 14 i 21-dniowe, 1, 3, 6 i 12-miesięczne
 • minimalna wpłata: 2 000 PLN, 2 000 USD, 1 000 GBP, 2 300 CHF, 1 400 EUR