PKO Bank Polski Szkolne Kasy Oszczędności

SKO – Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacji finansowej, dostosowany do potrzeb uczniów, zachęcający do oszczędzania i zdobywania wiedzy o finansach. Program skierowany jest do uczniów poniżej 13 roku życia, szkół i rad rodziców.

Konto dla Ucznia:

SKO Konto dla Ucznia:

 • konto umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku od 6 do 13 lat, które są członkami Szkolnych Kas Oszczędności
 • brak opłat za prowadzenie konta
 • konto umożliwia korzystanie z usług bankowych PKO BP, udostępnionych dla SKO Konto dla Uczniów
 • rozliczenia bezgotówkowe z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO lub w Oddziale Banku

Konta dla szkół:

SKO Konto dla Szkoły:

 • konto umożliwia przeprowadzania rozliczenia księgowego wpłat i wypłat gotówkowych przyjmowanych przez Opiekuna SKO od dzieci będących członkami SKO
 • możliwość otwierania i prowadzenia rachunków SKO Konto Plan Szkoły
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla rachunków SKO Kont dla Szkoły
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO BP i udostępnionych dla SKO Konto dla Szkoły

SKO Konto Plan Szkoły:

 • konto umożliwia gromadzenia środków pieniężnych szkoły oraz zbieranie środków wspólnych dzieci
 • szkoła może założyć więcej niż jeden rachunek tego typu

Konta dla Rady Rodziców:

SKO Konto dla Rady Rodziców

 • konto przeznaczone na umożliwienie bieżących rozliczeń
 • otwieranie i prowadzenie rachunków SKO Konto Plan Rady Rodziców
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla rachunków SKO Konto dla Rady Rodziców
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Kont dla Rady Rodziców

SKO Konto Plan Rady Rodziców:

 • konto umożliwia zbieranie środków na określone przez Radę Rodziców cele