PKO Bank Polski Własny Kąt hipoteczny

Własny Kąt hipoteczny:

  • kredyt hipoteczny w PLN
  • brak opłat za wycenę nieruchomości (dla kredytów do 400 tys. PLN włącznie)
  • finansowanie do 100% wartości nieruchomości
  • okres kredytowania: do 40 lat
  • raty malejące lub równe
  • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
  • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
  • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i hospitalizacji wraz z assistance medycznym oraz ubezpieczenie na życie
  • możliwość przeznaczenia 25% kwoty kredytu na dowolny cel
  • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomosci