Bank Millennium płatności i rozliczenia

Przelewy krajowe:

 • usługa bankowa, pozwalająca na regulowanie za pośrednictwem rachunku bankowego wszelkich zobowiązań, w tym także na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
 • przelewy krajowe mogą być rozliczane:
  – Wewnętrznie – przelewy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Millennium
  – Systemem ELIXIR (transakcje rozliczane są w 3 sesjach w ciągu dnia) – przelewy poniżej 1 mln zł oraz wszystkie przelewy krajowe na rzecz ZUS oraz organów podatkowych, bez względu na kwotę
  – Systemem Express ELIXIR (przelewy natychmiastowe) – przelewy do kwoty 100 000 PLN, realizowane w czasie rzeczywistym
  – Systemem SORBNET (transakcje rozliczane są w czasie rzeczywistym) – przelewy wysokokwotowe, ale także pozostałe przelewy krajowe, które zostały zadeklarowane do rozliczenia w tym systemie

Przelewy zagraniczne:

 • usługa, umożliwiająca dokonanie:
  – przelewów w walucie obcej bądź w PLN realizowanych na rzecz banku zagranicznego
  – przelewów w walucie obcej wysyłanych do innego banku krajowego
 • w Banku Millennium dostępne są:
  – Tradycyjne przelewy realizowane systemem SWIFT – możliwe do realizacji w trybie standardowym (data waluty D+2 lub D+1), pilnym (D+1) lub expresowym (D)
  – Przelewy SEPA – przelewy w walucie EUR, realizowane z datą waluty D+1
  – Przelewy TARGET2 – przelewy w walucie EUR, realizowane w czasie rzeczywistym
  – Przelewy MT101 – międzynarodowe Polecenie zapłaty, udostępniane na podstawie indywidualnej umowy z Klientem
 • możliwość dokonywania przelewów w niestandardowych trybach wykonania dla walut: EUR, USD, GBP, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, CAD, PLN
 • brak opłat za przelewy zagraniczne przychodzące
 • wychodzące przelewy zagraniczne, w zależności od rodzaju, przyjmowane są do godziny 16.00, przelewy przychodzące przyjmowane są do godziny 17.30

Przelewy masowe:

 • usługa skierowana do klientów korporacyjnych, którzy realizują znaczną liczbę przelewów podczas jednego cyklu rozliczeń, lub też składają przelewy wymagające znacznej dyskrecji w zakresie udostępnianych danych
 • przelewy masowe umożliwiają:
  – jedno obciążenie zbiorczą kwotą widoczne na wyciągu klienta
  – raport zawierający detaliczne ukazanie transakcji składających się na ową zbiorczą kwotę
 • przelewy masowe realizowane być mogą z rachunku bieżącego klienta, za pośrednictwem kanału ESOBIG
 • możliwość wybrania przez klienta tzw. znacznika utajnienia, który spowoduje, że dane beneficjentów przelewów nie będą widoczne na raporcie, stanowiącym załącznik do wyciągu

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności AIPP:

 • usługa skierowana do klientów korporacyjnych, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem dużej ilości należności (wpłat i przelewów przychodzących) uznających rachunek tego klienta
 • AIPP umożliwia automatyczną i bezbłędną identyfikację wpłacającego oraz wpłaty.
 • metoda identyfikacji zakłada wykorzystanie tzw. „wirtualnego numeru rachunku” – numeru, który klient może samodzielnie nadać swojemu płatnikowi – wskazując jako rachunek, na który płatnik ma dokonać wpłaty, podając w końcowej części tego numeru indywidualny kod płatnika

Polecenie zapłaty:

 • forma krajowych rozliczeń bezgotówkowych
 • forma rozliczeń inicjowana przez klienta – wierzyciela, który dzięki usłudze ma możliwość zlecenia obciążenia rachunku swojego kontrahenta – dłużnika
 • dłużnik udziela jednorazowego upoważnienia wierzycielowi do obciążania rachunku
 • rozliczenia mogą być przeprowadzane zarówno w relacji B2B pomiędzy podmiotami gospodarczymi. jak i B2C czyli w relacji podmiot obciążający osobę fizyczną
 • GOBI – Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie – jest formą elektronicznych rozliczeń bezgotówkowych (komplementarną względem Polecenia zapłaty) służącą do pobierania należności w rozliczeniach pomiędzy podmiotami gospodarczymi bez górnego limitu kwotowego oraz bez możliwości odwołania dokonanego obciążenia

Przekazy pocztowe:

 • usługa polegająca na składaniu przez klienta zleceń przekazów pocztowych w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw
 • przekazy umożliwiają rozliczanie się z kontrahentami, którzy nie posiadają rachunku bankowego, lub gdy numer rachunku bankowego beneficjenta nie jest znany
 • potwierdzeniem obciążenia rachunku rozliczeniowego klienta kwotą przekazów pocztowych oraz opłat i prowizji z tytułu ich realizacji jest wyciąg z rachunku rozliczeniowego