PKO Bank Polski kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny:

  • spłata kredytu następuje z bieżących wpływów na konto
  • po upływie 12 miesięcy kredyt jest automatycznie przedłużany na kolejne 12 miesięcy
  • wysokość kredytu ustalana indywidualnie: maksymalna kwota kredytu dla klientów detalicznych: 100 000 zł., dla klientów bankowości osobistej: 150 000 zł.
  • oprocentowanie od 10,99% uzależnione od rodzaju posiadanego rachunku ROR oraz poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia
  • kredyt udzielany w złotówkach
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy