BRE Bank

BRE Bank powstał w 1986r. jako Bank Rozwoju Eksportu. Bank specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw. Od 1994r. partnerem strategicznym jest Commerzbank AG, który w 1995r. stał się głównym udziałowcem spółki. Obecnie jest właścicielem 70% akcji Banku.

W strukturach BRE Banku S.A. funkcjonują dwie marki detaliczne: mBank oraz MultiBank. Wraz z kilkunastoma spółkami strategicznymi bank tworzy Grupę BRE Banku zapewniającą kompleksową i nowoczesną ofertę usług finansowych.

BRE Bank notowany jest na GPW w Warszawie.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Senatorska 18, skr. poczt. 728
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 022 829 00 00 centrala BRE Banku, ul. Senatorska
faks: 022 829 00 33
Dane Banku:
NIP: 5260215088
REGON: 001254524
Kapitał zakładowy: 168 346 696 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Cezary Stypułkowski – Prezes
 • Karin Katerbau – Wiceprezes
 • Wiesław Thor – Wiceprezes
 • Christian Rhino – Członek
 • Przemysław Gdański – Członek
 • Jarosław Mastalerz – Członek
 • Hans Dieter Kemler – Członek
Skład Rady Nadzorczej:
 • Maciej Leśny – Przewodniczący RN
 • Ulrich Sieber – Zastępca RN
 • Thorsten Kanzler – Członek RN
 • Andre Carls – Członek RN
 • Marek Wierzbowski – Członek RN
 • Waldemar Stawski – Członek RN
 • Jan Szomburg – Członek RN
 • Teresa Mokrysz – Członek RN
 • Eric Strutz – Członek RN
 • Sascha Klaus – Członek RN
Numer KRS: 0000025237
Akcjonariat:
 • Commerzbank Auslandsbanken Holding AG – 70% akcji
 • Free Float – 25% akcji
 • ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 5% akcji
Oferta Bre Banku:
Małe i średnie przedsiębiorstwa:
 • pakiety Efekt
 • finansowanie bieżącej działalności
 • finansowanie inwestycji i rozwoju
 • finansowanie transakcji handlowych
 • zagraniczne transakcje handlowe
 • gwarancje
 • inwestowanie nadwyżek
 • zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • zarządzanie rachunkiem
 • przelewy i przekazy
 • zarządzanie należnościami
 • zarządzanie płynnością
 • BRE Cash – obsługa gotówkowa
 • karty płatnicze
 • karty przedpłacone
 • instrumenty pieniądza elektronicznego
Duże przedsiębiorstwa, korporacje i instytucje:
 • finansowanie bieżącej działalności
 • finansowanie inwestycji i rozwoju
 • finansowanie transakcji handlowych
 • zagraniczne transakcje handlowe
 • gwarancje
 • inwestycje kapitałowe
 • zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • zarządzanie środkami finansowymi
 • doradztwo finansowe
 • usługi powiernicze
 • oferta dla samorządów i uczelni wyższych
 • oferta dla sądów i prokuratur
 • zarządzanie rachunkiem
 • przelewy i przekazy
 • zarządzanie należnościami
 • zarządzanie płynnością
 • BRE Cash – obsługa gotówkowa
 • karty płatnicze
 • karty przedpłacone
 • instrumenty pieniądza elektronicznego
Fundusze unijne:
 • Oferta BRE Banku dla inwestorów – kredyt BRE-UNIA
 • Oferta BRE Banku dla wykonawców oraz dostawców
 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Kredyt EBI
Bankowość prywatna:
 • zarządzanie majątkiem
 • usługi bankowe:
  – produkty kredytowe
  – produkty depozytowe
  – karty płatnicze i Concierge
 • inwestycje alternatywne
Bankowość detaliczna:
 • oferta mBank
 • oferta MultiBank