ING Bank Śląski

11 kwietnia 1988r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach, natomiast działalność bank rozpoczął z początkiem lutego 1989r.

Dwa lata później Bank Śląski został przekształcony w spółkę akcyjną, której właścicielem stał się Skarb Państwa.

W 1994r. 25,9 % kapitału akcyjnego przejęło ING. Do 2001r. ING Bank N.V. stał się właścicielem 87,77% kapitału akcyjnego.

Ze względu na przejęcie większościowej liczby akcji Bank Śląski rozpoczął działalność pod nazwą ING Bank Śląski S.A.

 

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Dane kontaktowe: Kontakt dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców:

 • 801 222 222 lub +48 (32) 357 00 69

Kontakt dla firm, samorządów i korporacji:

 • 801 242 242 lub +48 (32) 357 00 24
Dane Banku:
NIP: 6340135475
REGON: 271514909
Kapitał zakładowy: 130.100.000 zł (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Małgorzata Kołakowska – Prezes
 • Mirosław Boda – Wiceprezes
 • Justyna Kesler – Wiceprezes
 • Oscar Swan – Wiceprezes
 • Michał Bolesławski – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:  

 • Anna Fornalczyk – Przewodnicząca RN
 • Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący RN
 • Wojciech Popiołek – Sekretarz RN
 • Nicolaas Cornelis Jue – Członek RN
 • Roland Boekhout – Członek RN
 • Ralph Hamers – Członek RN
 • Mirosław Kośmider – Członek RN
Numer KRS: 0000005459
Akcjonariat:
 • ING Bank N.V. – 75,00% akcji
 • Inwestorzy giełdowi – 25,00% akcji
Oferta ING Banku Śląskiego:
Klient indywidualny:
Przedsiębiorca:
Firmy:
Samorządy:
Korporacje: