Bank Zachodni WBK rynki kapitałowe

Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK składa się przede wszystkim z usług z zakresu corporate finance.

Corporate finance obejmuje  działania o charakterze analitycznym i doradczym, zaczynając od ustalenia potrzeb finansowych klienta, wyceny wartości przedsiębiorstwa, określenia czynników wzrostu, a kończąc na zapewnieniu obsługi procesu pozyskania kapitału.

Główne usługi Obszaru Rynków Kapitałowych:

  • Publiczne i prywatne oferty akcji
  • Doradztwo finansowe oraz obsługa transakcji fuzji i przejęć
  • Wykupy lewarowane (MBO, LBO)
  • Emisje papierów dłużnych
  • Inwestycje własne (Pre-IPO)
  • Transakcje nabycia akcji na zlecenie