PKO Bank Polski oferta AURUM

Program Bankowości Osobistej AURUM:

  • prestiżowa usługa bankowa, która umożliwia klientom korzystanie z nowoczesnych produktów i usług banku na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta
  • program adresowany do klientów, którzy zapewnią: średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w PKO BP lub w Grupie Kapitałowej PKO BP w wysokości co najmniej 150.000 zł, lub średniomiesięczne wpływy na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w PKO BP w wysokości co najmniej 5.000 zł lub do klientów, którzy w ocenie banku posiadają wysoki prestiż społeczno-zawodowy w środowisku lokalnym
  • program oferuje kompleksową obsługę prowadzoną przez osobistego doradcę
  • dobór usług i produktów następuje po analizie indywidualnych potrzeb klienta
  • dostęp do usług bankowości elektronicznej iPKO
  • możliwość uzyskania korzystniejszego oprocentowania depozytów
  • dostęp do pełnej oferty kredytów konsumpcyjnych w walutach wymienialnych, z oprocentowaniem opartym o stawki rynkowe, z negocjowaną stopą oprocentowania
  • dodatkowe prestiżowe produkty i usługi w ramach Programu Przywilejów

Program AURUM oferuje klientom produkty w ramach bieżącego finansowania, pomnażania kapitału, finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych oraz produktów bezpieczna przyszłość.