Bank BPH produkty transakcyjne

TransBalancing:

 • usługa pozwalająca efektywnie zarządzać rachunkami, tak by optymalnie wykorzystać zgromadzone na nich środki
 • TransBalancing to rozwiązanie optymalizujące zarządzanie saldami rachunków bieżących i pomocniczych (Rachunków Konsolidowanych) poprzez automatyczną konsolidację sald tych rachunków na wybranym rachunku (Rachunku Konsolidującym)
 • konsolidacja sald odbywa się kilkakrotnie w ciągu dnia
 • konsolidacja odnosi się do części lub całości salda rachunku

TransCash – Wpłaty Zamknięte:

 • usługa polega na kompleksowej obsłudze wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, dokonywanych na dobro rachunku prowadzonego w Banku BPH
 • wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane: do kas dziennych oddziałów Banku: w godzinach ich otwarcia, do wrzutni nocnych pozostających w dyspozycji Banku przez całą dobę lub też odbierane przez Bank bezpośrednio z siedziby firmy
 • Bank BPH dokonuje odbioru wpłaty i jej przetworzenia oraz uznaje rachunek firmy kwotą wpłaty (z uwzględnieniem ewentualnych różnic kasowych stwierdzonych we wpłatach: dodatnich, wynikających z nadmiarów, lub ujemnych, wynikających z niedoborów)

TransCollect:

 • usługa przetwarzania i identyfikacji Płatności Masowych skierowana do firm, których działalność wiąże się z rozliczaniem znacznej liczby płatności otrzymywanych w formie bezgotówkowej
 • produkt zapewnia firmie pełną automatyzację procesu księgowania i rozliczania należności
 • klient, korzystający z usługi, uzyskuje dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz, oraz otrzymuje, dostosowany do swoich potrzeb, wsad do systemu finansowo-księgowego w postaci pliku wynikowego
 • system TransCollect polega na nadaniu każdemu kontrahentowi/dłużnikowi indywidualnego rachunku (zwanego rachunkiem wirtualnym), za pośrednictwem którego płatności przychodzące wpływają na rachunek bieżący/pomocniczy firmy

TransDebit:

 • usługa dla klientów, którzy systematycznie i na masową skalę rozliczają się ze swoimi dłużnikami
 • Polecenie Zapłaty to forma regulowania płatności, który polega na automatycznym obciążaniu rachunku Dłużnika kwotami zobowiązań wobec Wierzyciela za dostarczane produkty lub świadczone usługi

TransDepozyt:

 • rozwiązanie przeznaczone dla sądów okręgowych i rejonowych, pozwalające na  szczegółową ewidencję oraz pełne zarządzanie depozytami sądowymi
 • usługa ma na celu dostarczenie klientom pełnej informacji na temat każdej sumy depozytowej i przynależnych jej odsetek, w oparciu o historię operacji bankowych na Sądowym Rachunku Wielodepozytowym (SRW)

TransPay:

 • usługa pozwalająca na realizację Zleceń Wypłaty w placówkach Banku BPH tylko na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego lub paszportu)
 • produkt skierowany jest do klientów korporacyjnych, często realizujących polecenia wypłaty gotówki z kasy do rąk wskazanych osób, w szczególności wypłaty zaliczek gotówkowych i odszkodowań ubezpieczeniowych.
 • zlecenia wypłaty mogą być składane i realizowane w złotych, euro lub dolarach amerykańskich
 • zlecenia wypłaty składane są przez klienta korporacyjnego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet

TransPrzekaz:

 • produkt umożliwia bezgotówkowe wysyłanie przekazów pocztowych drogą elektroniczną za pośrednictwem Banku BPH
 • zlecenia składane są przez Klientów w systemie BusinessNet i kierowane do realizacji przez Pocztę Polską

TransKasa:

 • system umożliwiający przyjmowanie płatności za rachunki oraz doładowania telefonów komórkowych w placówkach handlowo-usługowych
 • System obsługi płatności masowych TransKasa został stworzony po to, aby klienci firmy mieli możliwość dokonywania opłat za wystawiane przez firmę rachunki w miejscach, które codziennie odwiedzają
 • system pozwala usprawnić obsługę klientów, podnieść jakość ich obsługi, poprawiając przy tym płynność finansową firmy oraz promując i reklamując markę