PKO Bank Polski zarządzanie wierzytelnościami i płynnością

Rachunek bieżący:

 • rachunek przeznaczony dla jednostek budżetowych i samorządowych, przedsiębiorców, fundacji i funduszy a także rezydentów i nierezydentów
 • rachunek przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i przeprowadzania rozliczeń, związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością
 • możliwość prowadzenia rachunku w większości walut obcych
 • dostęp do usług bankowości elektronicznej iPKO Biznes
 • rachunki otwierane w PLN EUR USD GBP CHF

PKO Rachunki Wirtualne:

 • rachunki przeznaczone dla zakładów energetycznych, gazowniczych, przedsiębiorstw wodociągowych, operatorów telekomunikacyjnych, szkół wyższych, sieci handlowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm ubezpieczeniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, sklepów internetowych, innych podmiotów z dużą ilością płatności przychodzących
 • rachunki umożliwiają sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie

Polecenie zapłaty:

 • produkt dla firm, którym umożliwia się ściąganie stałych, powtarzających się należności
 • produkt przeznaczony do sprawnej kontroli wpływu należności
 • waluta: PLN

Mikrorachunki:

 • produkt przygotowany został dla Sądów
 • mikrorachunki wspomagają zarządzanie indywidualnymi wpłatami na rachunki Sądów poprzez automatyczne i codzienne generowanie elektronicznych raportów, zawierających wpłacone kwoty oraz wielkości odsetek naliczonych od wpłat dokonanych w ramach konkretnej sprawy