MultiBank

MultiBank to detaliczna część BRE Banku, która obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. MultiBank został uruchomiony w 2001 roku.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: BRE Bank S.A.
ul. Senatorska 18
00- 950 Warszawa

Adres do korespondencji:
Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
skr. poczt. 2202
90-959 Łódź
Dane kontaktowe: tel. (22) 829 00 00; fax (22) 829 00 33
e-mail: www.brebank.pl
e-mail: kontakt@multibank.pl
Dane Banku:
NIP: 5260215088
REGON: 001254524
Kapitał zakładowy: 118.763.528
Skład Zarządu:
 • Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu Bre Bank
 • Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu Bre Bank
 • Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu Bre Bank
 • Jarosław Mastalerz – Członek Zarządu Bre Bank
 • Przemysław Gdański – Członek Zarządu Bre Bank
 • Hans Dieter Kemler-  Członek Zarządu Bre Bank
 • Christian Rhino Członek Zarządu Bre Bank
Skład Rady Nadzorczej:
 • Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Ulrich Sieber – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Sascha Klaus – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Marek Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Eric Strutz Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Thorsten Kanzler Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
 • Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej Bre Bank
Numer KRS: 0000025237
Akcjonariat: Bre Bank
Oferta MultiBanku:
Oferta dla klientów indywidualnych:
 • MulltiKonta
  – MultiKonto Aquarius
  – MultiKonto ja
  – MultiKonto my
  – MultiKonto jestem
  – rachunek walutowy
  – MultiKonto młodzieżowe
 • karty:
  – karty do MultiKont:
  – karty kredytowe
 • kredyty:
  – kredyty hipoteczne
  – kredyt odnawialny
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt samochodowy online
  – kredyt auto-moto
  – gotówkowy kredyt konsolidacyjny
  – kredyt na podatek za 2011 rok
 • oszczędności:
  – lokaty
  – polisolokaty
  – rachunki oszczędnościowe
  – Celowe Plany Oszczędnościowe i APF PRO – Fundusze Inwestycyjne
  – Aktywny Portfel Funduszy – usługa maklerska – instrumenty pochodne
  – produkty strukturyzowane – inwestycje w nieruchomości – IKE – Aquarius Optymalne Inwestowanie
 • ubezpieczenia:
  – ubezpieczenia komunikacyjne
  – ubezpieczenia turystyczne
  – ubezpieczenia kredytów
  – ubezpieczenia zdrowotne
  – ubezpieczenia do rachunków
  – ubezpieczenia kart
  – ubezpieczenie nieruchomości Generali
  – ubezpieczenie ruchomości Moje Mieszkanie
Oferta dla firm:
 • MultiKonta dla firm
 • karty dla firm
 • kredyty dla firm:
  – kredyt gwarantowany dla firm- dopuszczalne Saldo Debetowe- kredyt w rachunku bieżącym- kredyt obrotowy- pożyczka- MultiKredyt Biznes- kredyt auto-moto- kredyt inwestycyjny- Plan Finansowania Biznesu
 • lokaty
 • MultiTransfer
 • ubezpieczenia:
  – ubezpieczenia kredytów
  – ubezpieczenia kart
  – ubezpieczenia ruchomości
  – ubezpieczenia nieruchomości
 • leasing
 • terminale płatnicze